۱۴۰۰/۰۲/۲۱

آیا در جهش های جدید کووید 19، کودکان و نوجوانان هم در خطر هستند و علایم آنها چیست؟

آیا در جهش های جدید کووید 19، کودکان و نوجوانان هم در خطر هستند و علایم آنها چیست؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

کودکان و نوجوانان در مقایسه با بزرگسالان به مراتب کمتر عوارض شدید ناشی از کووید- 19 را تحمل می کنند. با این حال، اخیرا رسانه ها اعلام کرده اند که با ظهور جهش های جدید کووید-19 میزان ابتلا و بستری کودکان و نوجوانان نیز افزایش یافته است. در اینجا به شواهدی در زمینه تاثیر جهش های جدید کووید-19 روی کودکان و نوجوانان  و اینکه آیا آن ها در خطر هستند می پردازیم.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

در طی همه گیری کووید-19 ، کودکان تا حد زیادی در امان مانده اند. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که اتصال ویروس کرونا به گیرنده های سلولی در کودکان نسبت به بزرگسالان کمتر است. سینوس های کودکان رشد چندانی ندارند و گیرنده های ACE-2 (محلی که ویروس کرونا به سلول های ما متصل می شود) در کودکان کمتر از بزرگسالان است.کارشناسان  معتقدند به همین دلیل است که بچه ها از COVID-19 شدید محافظت می شوند. همچنین شواهد  آزمایشگاهی نشان می دهد که جهش  نوع  B.1.1.7 که به جهش انگلیسی مرسوم است باعث می شود ویروس بتواند راحت تر به گیرنده ACE-2 متصل شده و باعث ایجاد عفونت شود. جهش نوع انگلیسی  ممکن است در کودکان بیشتر به گیرنده ACE-2 متصل شود. به همین دلیل به نظر می رسد کودکان بیشتری به این بیماری مبتلا می شوند.
پژوهشگران معتقدند نسبت كوچك - اما از نظر آماری معنی دار - افزایش موارد زیر 15 سال در جهش انگلیسی مشاهده شده است اما این بدان معنا نیست که تأثیر بدتری بر کودکان خواهد داشت. کارشناسان می گویند صرفا مطالعات آزمایشگاهی نمی تواند این را ثابت کند که جهش های جدید باعث می شود کودکان و نوجوانان بیشتر مبتلا شوند و باید  عوامل دیگر را هم در نظر گرفت. اما به نظر نمی رسد که جهش نوع انگلیسی باعث بیماری شدیدتری در کودکان شود و حتی در انگلستان، اکثریت قریب به اتفاق نوجوانان مبتلا به این نوع جهش، علائم خفیف را تجربه می کنند.
تأثیر بالینی جهش جدید نوع انگلیسی کووید-19 بر روی کودکان و نوجوانان (18 ساله یا کمتر) هنوز به طور کامل مشخص نشده است. گزارش رسانه ها از افزایش پذیرش در بیمارستان و بیماری جدی تر درکودکان و نوجوانان منجر به سردرگمی عمومی شده است. در مطالعه ای  ویژگی های کودکان و نوجوانان مبتلا به کووید19  سویه انگلیسی با سویه اولیه مقایسه شده است. در این مطالعه  هیچ شواهدی در مورد بیماری شدیدتر در کودکان و نوجوانان مبتلا به سویه انگلیسی که نشان دهد عفونت با  آن منجر به یک دوره بالینی کاملاً متفاوت با سویه اصلی می شود مشاهده نشده است. 

 

نتیجه‌گیری

ویروس کووید-19 سویه انگلیسی راحت تر به گیرنده های سلولی ویروس در کودکان و نوجوانان متصل می شود به همین دلیل به نظر می رسد کودکان بیشتری به این بیماری مبتلا می شوند. نسبت كوچك - اما از نظر آماری معنی دار - افزایش موارد زیر 15 سال در جهش انگلیسی مشاهده شده است اما این بدان معنا نیست که تأثیر بدتری بر کودکان خواهد داشت. علائم جدیدی در طی ابتلای کودکان و نوجوانان به کووید-19 سویه انگلیسی مشاهده نشده است. همچنین شواهدی در مورد بیماری شدید در آن ها وجود ندارد.

منابع

  1. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-adolescents-and-youth
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/children/symptoms.html#close-contacts
  3. https://www.healthline.com/health-news/what-to-know-about-covid-19-variants-and-children
  4. Brookman S, Cook J, Zucherman M, Broughton S, Harman K, Gupta A. Effect of the new SARS-CoV-2 variant B. 1.1. 7 on children and young people. The Lancet Child & Adolescent Health. 2021;5(4):e9-e10.
  5. https://www.msn.com/en-us/news/world/does-the-new-covid-19-mutation-spread-more-easily-in-children/ar-BB1cvibU