۱۳۹۹/۰۱/۲۳

آیا با شستن تخم مرغ ممکن است که ویروس از سطح تخم مرغ به داخل آن منتقل شود؟

آیا با شستن تخم مرغ ممکن است که ویروس از سطح تخم مرغ به داخل آن منتقل شود؟ 

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با گسترش بیماری ویروس کرونا بسیاری از اصول اولیه‌ی بهداشتی برای جهان اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است. از همین رو ادعاهای مختلفی نیز مطرح می‌شود که باید از طریق علمی آن‌ها را بررسی کرد. یکی از این ادعاها بیان می‌کند که شستن تخم مرغ باعث انتقال ویروس کرونا از سطح به داخل تخم مرغ می شود و این‌که شستن تخم مرغ اشتباه است.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

این سوال در ارتباط با ویروس کرونای جدید به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است و پاسخ دقیق و مستقیمی به آن داده نشده است. سازمان جهانی بهداشت از ابتدا تاکید خاصی را بر پخت کامل محصولات حیوانی از جمله تخم مرغ داشته است. به طور کلی بر اساس توصیه ها، شستن تخم مرغ کار صحیحی نیست چرا که پوسته‌ی تخم مرغ علی‌رغم ظاهر غیرقابل نفوذش، پر از منافذی است که با شستن آن بسیاری از باکتری ها از آن رد شده و به داخل تخم مرغ نفوذ می‌کند. نکته‌ی بسیار مهم، پخت کامل تخم مرغ قبل از استفاده است. از آنجا که این ویروس نسبت به گرما حساس است، با پخت کامل می توان انتظار داشت که ویروس از بین برود. پخت کامل شامل سه اصل (دمای پخت، زمان پخت و خامی و پختگی مواد) است. از خوردن تخم مرغ عسلی که به طور کامل پخته نشده است خودداری کنید. بنابراین برای پخت کامل باید به هرسه مورد توجه داشت.

نتیجه‌گیری

در مجموع توصیه می‌شود تا حد امکان از شستن تخم مرغ خودداری شود. همچنین پختن کامل محصولات حیوانی از جمله تخم مرغ باید رعایت شود. شستن دست ها قبل و بعد از پخت و پز نیز از نکات ضروری است. 

منابع

  1. https://www.who.int/health-topics/coronavirus
  2. https://www.mypetchicken.com/backyard-chickens/chicken-help/What-is-the-best-way-to-wash-and-store-my-eggs-H62.aspx
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html