۱۳۹۹/۱۰/۱۵

آیا استنشاق بخار اکالیپتوس در دوران همه گیری کرونا مفید است؟

هیچ مدرک و شواهد علمی مبنی بر مفید بودن بخار درمانی با هر ماده ای برای ویروس کرونا وجود ندارد. هیچ مدرک و شواهد علمی مبنی بر مفید بودن بخار درمانی با هر ماده ای از جمله اکالیپتوس برای درمان کووید19 در مطالعات انسانی وجود ندارد به گونه ای که سازمان جهانی بهداشت و مرکز کنترل پیشگیری از بیمای ها نیز این ادعا را تایید نمی کنند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.