۱۳۹۸/۰۸/۲۲

شفافیت در نظام سلامت

درباره محتوی

در این محتوی با اشاره بر اهمیت ارتقا کارایی نظام سلامت، یکی از مهمترین تهدیدکننده های کارایی و علل اصلی هدررفت منابع سلامت، یعنی رفتارهای غیراخلاقی، معرفی می‌شود. سه رفتار غیراخلاقی شایع شامل سوءاستفاده، تقلب و فساد همراه با مصادیق و وجوه تشابه و تمایز آنها توضیح داده می‌شود. در ادامه ضمن مروری کوتاه بر راهکارهای مقابله با این رفتارهای غیراخلاقی، شفافیت به عنوان مؤثرترین راهکار برای مقابله تبیین می‌شود. شفافیت تعریف و سه سوال مهمی که برای شفاف سازی بیشتر در نظام سلامت، لازم است پاسخ داده شود، ذکر می‌شود. سپس با بیان دستاوردهای مختلف شفافیت، افزایش آن برای نظام سلامت تأکید می‌گردد.
معرفی راهکارهای افزایش شفافیت در سه حوزه فعالیت اصلی نظام سلامت شامل حکمرانی، مدیریت منابع و ارائه خدمات سلامت، با استفاده از متون موجود، بخش دیگری از مطالب این نوشتار است. همچنین برای آشنایی بهتر با آنچه تاکنون برای افزایش شفافیت انجام شده است، تجربه‌ی کشورها در اجرای راهکارهای افزایش شفافیت در نظام سلامت و اقداماتی که در سال‌های اخیر در نظام سلامت ایران به افزایش شفافیت کمک کرده است، ذکر می‌شود. در بخش پایانی نیز با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت شفاف‌سازی نظام سلامت، راهکارهایی برای افزایش شفافیت نظام سلامت کشور پیشنهاد می‌شود.
مطالعه این نوشتار می‌تواند ضمن آشنایی مقدماتی با مفاهیم شفافیت، راهنمای خوبی برای طراحی و اجرای مکانیزم‌های شفافیت در نظام سلامت باشد. امید است مطالعه‌ی آن مفید و کاربردی باشد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.