۱۳۹۹/۰۲/۰۵

آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود مواد دخانی افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود؟

آیا ویروس کرونا می تواند از طریق دود مواد دخانی افراد مبتلا، به سایر افراد منتقل شود؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

یکی از نگرانی های مردم در زمان همه گیری ویروس کرونا،  اطلاع از چگونگی راه های انتقال آن است. با توجه به گذشت زمان و شناخت بیشتر راه های انتقال این ویروس، سوالی که مطرح می شود این است که آیا دود مواد دخانی می تواند عامل انتقال ویروس کرونا از افراد مبتلا به این ویروس به سایر افراد باشد؟ مواد دخانی چگونه می تواند برانتقال ویروس کرونا تاثیرگذار باشد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

قطرات ریزی که از تنفس افراد در هوا شناور می شوند می توانند ویروس کرونای جدید را گسترش دهند. گفته می شود که ویروس کرونا از طریق این قطرات ریز در هوا حدود سه ساعت حالت عفونی خود را حفظ  می کند. از آنجا که سیگار، قلیان، پیپ و سایر مواد دخانی تعداد زیادی ذرات معلق در هوا تولید می کنند، ممکن است در صورت مبتلا بودن فرد مصرف کننده، ویروس در هوا منتشر شود و در نتیجه عامل انتقال به اطرافیان باشد. از طرف دیگر، مصرف تنباکو های جویدنی باعث افزایش تولید بزاق می شود و به دنبال آن تمایل افراد به بیرون ریختن آب دهان بیشتر می شود که می‌تواند شیوع کووید 19 را افزایش دهد. همچنین در اماکن و فضاهای سربسته که امکان مصرف مواد دخانی مثل قلیان وجود دارد، ویروس‌ها از طریق وسایل مشترک و هوای آلوده به راحتی منتقل می‌شوند

نتیجه‌گیری

آنچه مسلم است این است که ویروس کرونا می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم از افراد مبتلا به کووید 19 که مصرف کننده مواد دخانی نیز هستند به سایر افراد منتقل شود. همچنین  قرار گرفتن در معرض دود مواد دخانی از جمله سیگار و قلیان نیز آسیب جدی به ریه های فرد وارد می کند که خود این موضوع می تواند در صورت ابتلا به کووید 19 شدت بیماری و احتمال مرگ را افزایش دهد از طرف دیگر قرار گرفتن در معرض دود مواد دخانی سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند که باعث آسیب پذیری بیشتر در مقابل این بیماری می شود. جهت پیشگیری از ابتلا به کووید 19 از مصرف انواع مواد دخانی و قرار گرفتن در معرض دود دخانیات خودداری کنید، رعایت آداب تنفسی، قرار نگرفتن در مکان های سربسته که به استعمال دخانیات می پردازند، تهویه مناسب هوا و حفظ فاصله ایمن با این افراد توصیه می‌شود. 

منابع

  1. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, Tamin A, Harcourt JL, Thornburg NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO. Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1. New England Journal of Medicine. 2020 Mar 17.
  2. Japan's National Daily Since, Dr. Tetsuro Ishizawa, head of Workers Clinic Ginza who is encouraging people to give up smoking as one way to prevent serious infection from the novel coronavirus, is seen in Chuo Ward, Tokyo, on March 27, 2020; https://mainichi.jp/english/articles/20200331/p2a/00m/0na/021000c
  3. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
  4. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-smoking-and-covid-19
  5. Vardavas CI, Nikitara K. COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. Tobacco Induced Diseases. 2020;18.