۱۴۰۰/۰۴/۱۶

چارچوب اجرایی شدن سیاست های کلی سلامت

پیام‌های کلیدی
پیام اول: مشارکت و همکاری کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان رفاه و سلامت جامعه، کلید موفقیت و دستیابی به اهداف این سیاست‌ها است. لذا کارشناسان و خبرگان نظام سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در قالب هشت کارگروه تخصصی، راهکارهای اجرایی سیاست‌های کلی نظام سلامت را طی شش‌ماه احصا نموده‌اند. اسامی کارگروه‌ها و سیاست‌های مرتبط در جدول شماره یک آورده شده است.
پیام دوم: هماهنگی و يکپارچگی با ساير سياست‌های نظام و کلان‌نگری و جامع‌انديشی از اصول مورد توجه است. لذا راهکارهای اجرایی که در این سند ارایه شده است در قالبی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است، تهیه و تنظیم گردیده‌است. این قالب شامل اهداف راهبردی، راهبردها، اهداف عملیاتی ، سیاست اجرایی و شاخص‌ها می‌باشد. تعاریف این دسته‌بندی در قسمت تعریف واژه‌ها آورده شده است.
پیام سوم: تخصص و حرفه‌ای‌گرايي و مبتنی بر دانش و شواهد بودن، موجبات افزايش کارايي و کاهش آسيب‌ها است. لذا تحقق سیاست‌های کلی سلامت وظیفه کلیت نظام و دولت بوده اما راهبر و متولی اصلی همچنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. از این‌رو ضمن تقویت نقش، جایگاه و عملکرد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی نیز به سازوکارهای تولی‌گری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه خواهد شد.
پیام چهارم: کاهش تصدی‌گری و پرداختن به امور حاکميتی و سپردن امور به دست مردم و بخش غیردولتی در امور قابل واگذاری، در راستای حاکميت خوب نظام صورت می‌گيرد. لذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمهید جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و خیریه در ارایه خدمات سلامت به تدریج از ارایه مستقیم خدمات فاصله گرفته و بر نقش تولیت، نظارت، هماهنگی بین بخشی و حمایت از سلامت خواهد افزود.
پیام پنجم: برنامه‌ريزی مبتنی بر واقعيت‌ها و توجه به نقاط ضعف و قوت‌ و همچنين فرصت‌ها و تهديدهای پيشِ‌رو در وضعيت موجود کشور به‌صورت سالانه موجبات توسعه راهبردی نظام سلامت را فراهم خواهد نمود. لذا مسیر پیاده‌سازی راهکارها و تحقق سیاست‌های کلی سلامت به‌طور همزمان از سه مسیر تدوین قوانین و مقررات، دستور کار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و همچنین کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی وزارت بهداشت خواهد بود. جزییات بیشتر سیاست‌های اجرایی در این کمیته تعیین و هدف‌گذاری سالانه خواهد شد.
پیام ششم: اجرا و پايش برنامه‌ها و اقدامات تدوين شده مبتنی بر راهبردها و سياست‌ها، مستلزم زمان‌بندی دقيق اين برنامه-ها و اقداماتِ وابسته است. لذا سیاست‌های کلی سلامت، نقشه راه بخش سلامت در پنج سال باقی مانده از چشم‌انداز ایران 1404 می‌باشد. لذا لازم است کلیه برنامه‌ها ، قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط یا تاثیرگذار بر بخش سلامت با این سیاست-ها و راهکارهای اجرایی آن در این بازه زمانی همخوانی داشته باشد.
پیام هفتم: سلامت، محور توسعه جامعه و موتور اصلی گردش مستمر چرخ های اقتصادی کشور است. لذا سیاست‌های کلی سلامت یک بسته جامع و همه‌جانبه، با هدف پوشش همگانی سلامت  و با نگاه سلامت در همه سیاست‌ها  است. بنابراین اجرای همه سیاست‌های اجرایی آن به‌صورت هم‌زمان و با در نظر گرفتن قابلیت‌های اجرایی باید مدنظر قرار گیرد.
پیام هشتم: ارزيابی، رويکردی برای دستيابی به بهبود عملکرد در راستای اجرای سياست‌ها است. لذا یکی از اقدامات کم‌سابقه در تدوین این راهکارها، تهیه شاخص‌های ارزیابی تحقق سیاست‌ها و اهداف ذیل آن می‌باشد. این شاخص‌ها به نهادهای ناظر و رصدکننده این توانایی را می‌دهد که در طول این پنج سال به‌طور منظم روند تحقق سیاست‌ها و اهداف آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند.
پیام نهم: هدف غايي در دستيابی به کيفيت، پاسخگويي به نيازها و انتظارات جامعه است و محصول نهایی هر نظام سلامت مطلوبی ارتقای سطح سلامت شهروندان، حفاظت مالی از آنان در مقابل هزینه‌های سلامت و پاسخگویی به نیازهای آنان و جلب رضایت ایشان است. مجموعه سیاست‌ها و اهداف و سیاست‌های اجرایی آنها تحقق عالی‌ترین درجه از این سه هدف مهم را نشانه گرفته است.

 

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.