۱۳۹۷/۰۸/۱۲

اجلاس مشترک با سازمان جهانی بهداشت اکتبر 2018

نشست مشترک مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و سازمان جهانی بهداشت در چارچوب مشارکت های بین المللی مؤسسه در تاریخ 10 اکتبر 2018 در محل مؤسسه برگزار شد. در این نشست که با حضور دکتر هاملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت و اعضای هیئت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید، ضمن معرفی تاریخچه و فعالیت‌های مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت در مورد ادامه همکاری مشترک بین مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، دانشکده بهداشت و سازمان جهانی بهداشت بحث و گفتگو گردید.

برای دریافت گزارش این نشست اینجا کلیک نمایید.