۱۳۹۹/۰۵/۲۸

آیا احتمال انتقال ویروس کرونا از فرد کاملا بدون علامت وجود دارد؟

آیا احتمال انتقال ویروس کرونا از فرد کاملا بدون علامت وجود دارد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

ویروس کرونا می تواند طیف وسیعی از علائم بالینی را ایجاد کند. ممکن است در بعضی از افراد آلوده، هرگز علائمی ایجاد نکند. ممکن است بخش زیادی از جمعیت مبتلا به کووید 19 باشند که هنوز هیچ علائمی ندارند و ما قادر به شناسایی این موارد نیستیم. با این وجود گزارش هایی از فقدان حس بویایی در برخی افراد بدون علامت وجود دارد. حال سوال این است که آیا احتمال انتقال این ویروس از فرد بدون علامت وجود دارد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

تحقیقات اولیه نشان می دهد که ممکن است 50-40 درصد موارد مبتلا به کووید 19 و حتی بیشتر، تا مدت زمان طولانی بدون علامت و یا با علائم خفیف باشند. محققان می گویند با توجه به سرعت انتشار ویروس، به نظر می رسد افرادی که بدون علامت هستند و یا علامت خفیف دارند در انتشار ویروس نقش مهمی داشته باشند. به نظر می رسد انتشار از طریق موارد بدون علامت، شایع تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می شد. نتایج یک گزارش از چین، نشان می دهد از یک گروه 78 نفری که همگی تست کووید 19 آنها مثبت بود، 42 درصد بدون علامت بودند. از آنجایی که ویروس در بینی و دهان افراد مبتلای بدون علامت وجود دارد، وقتی افراد سرفه یا عطسه یا صحبت می کنند، قطرات بزاق و مخاط را در هوا انتشار می دهند. این قطرات احتمالاً باعث انتقال ویروس از افراد بدون علامت به سایرین می شود. در مطالعه‌ی دیگری که در مورد شیوع بیماری در چین انجام شد، نشان داده شد که افراد بدون علائم، ویروس را به آسانی به سایر افراد انتقال می دهند. شواهد نشان می دهند که انتقال از افراد بدون علائم نقش مهمی در گسترش سریع ویروس در سراسر جهان دارد.
افراد بدون علامت نگرانی بزرگی ایجاد می کنند؛ چرا که  کنترل بیماری را (که به شناسایی موارد علامت دار تکیه دارند) تضعیف می کنند. تحقیقات بیشتری برای تعیین پتانسیل و نحوه انتقال ویروس از بیماران بدون علامت مورد نیاز است. از طرفی برخی پژوهشگران معتقدند درست است که افراد بدون علامت هم ممکن است بیماری را منتقل کنند ولی به نظر می‌رسد احتمال سرایت از افراد ناقل بدون علامت نسبت به افراد علامت‌دار مبتلا کمتر است؛ ولی در مورد این ادعا که افراد بدون علامت به هیچ‌وجه بیماری را منتقل نمی‌کنند، هنوز نمی‌توان با دقت و قاطعیت اظهارنظر کرد. درحال حاضر بی‌خطرترین و درست‌ترین فرض آن است که همه افراد مبتلا به کووید 19 می توانند بیماری را منتقل کنند ولی افراد ناقل بدون علامت احتمالا خطر انتقالشان کمتر است. برای پاسخ دادن قطعی به این سوال تحقیقات بیشتری در مورد الگوهای انتقال از موارد بدون علامت مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری

مطالعات بیشتری برای پاسخ دادن به این سوال نیاز است. احتمال انتقال کووید 19 از فرد بدون علامت وجود دارد و این بیماران ممکن است از بیماری خود آگاه نباشند و خود را قرنطینه نکنند. همچنین ممکن است توسط متخصصین مراقبت های بهداشتی نادیده گرفته شوند و از این رو ناآگاهانه ویروس را به دیگران منتقل کنند. از آنجا که این بیماری ممکن است از افراد بدون علامت منتقل شود، بهترین روش پیشگیری از ابتلا به این ویروس، استفاده از ماسک و حفظ فاصله فیزیکی حداقل دو متر با دیگران است.

منابع

 

  1. https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus/asymptomatic-carriers-coronavirus
  2. https://patient.info/news-and-features/coronavirus-what-are-asymptomatic-and-mild-covid-19
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
  4. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses
  5. https://time.com/5850256/who-asymptomatic-spread/
  6. Gandhi M, Yokoe DS, Havlir DV. Asymptomatic transmission, the Achilles’ heel of current strategies to control COVID-19. Mass Medical Soc; 2020.
  7. Yu X, Yang R. COVID‐19 transmission through asymptomatic carriers is a challenge to containment. Influenza and Other Respiratory Viruses. 2020.
  8. Zhou X, Li Y, Li T, Zhang W. Follow-up of asymptomatic patients with SARS-CoV-2 infection. Clinical Microbiology and Infection. 2020.
  9. Pan X, Chen D, Xia Y, Wu X, Li T, Ou X, et al. Asymptomatic cases in a family cluster with SARS-CoV-2 infection. The Lancet Infectious Diseases. 2020;20(4):410-1.
  10. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-33.