۱۳۹۹/۰۲/۲۰

بیست و سومین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد

بیست سومین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

بیست سومین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  در روز چهارشنبه مورخ 1399/02/17 با حضور ریاست محترم مؤسسه جناب آقای دکتر اکبر فتوحی و سایر اعضای محترم شورا از طریق ویدیو کنفرانس برگزار گردید.
 نخست آقای دکتر فتوحی ضمن عرض خیرمقدم در مورد دستور جلسه توضیحاتی ارائه کردند. سپس رئیس شورا گزارشی از روند اجرای فراخوان پیمایش‌های ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان و بزرگسالان - 1398  مندرج در تقویم پیمایش‌های موسسه ملی تحقیقات سلامت برای اعضای محترم شورا ارائه کردند. در ادامه در خصوص درخواست افزایش بودجه طرح بررسی شیوع ناباروری در سال 1396 تصمیم گیری شد. سپس طرح های پژوهشی رسیده مطرح و درخصوص آنها تصمیم گیری به‌عمل آمد.