۱۳۹۹/۱۲/۲۵

آیا تزریق واکسن در کشورهای خارجی در کاهش ابتلای کشور ما اثر دارد؟

اگرچه واکسیناسیون در مقیاس گسترده و با ایجاد مصونیت گله ای می تواند از انتشار ویروس کرونا در بین جمعیت بکاهد و انتقال بیماری را کاهش دهد، ولی به طور دقیق مشخص نیست که تزریق واکسن در یک کشور بتواند میزان ابتلا در کشور دیگری را کاهش دهد. طبق شواهد موجود در حال حاضر، بدون انجام واکسیناسیون نمی توان انتظار داشت شیوع در یک منطقه به طور کامل از بین برود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.