۱۳۹۹/۰۳/۲۴

پاکسازی و ضدعفونی سطوح محیطی در زمینه کنترل COVID-19

روش های مختلفی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید-19 وجود دارد. یکی از این روش ها، پاکسازی این ویروس از سطوحی است که توسط ریزقطرات و ترشحات دستگاه تنفسی افراد بیمار ممکن است آلوده شده باشند. در این بین، افراط و تفریط هایی ممکن است صورت بگیرد. کاربرد غیر منطقی گندزداها، نه تنها تاثیری در پیشگیری از ابتلا به ویروس ندارد، باعث هدررفت منابع شده و مشکلاتی نیز برای سلامت افرادی که با ین مواد مواجهه پیدا می کنند ایجاد می کند. سازمان جهانی بهداشت با مطالعه آخرین دستاوردهای علمی در این خصوص، راهنمای کاربردی برای استفاده از مواد گندزدا در شرایط مختلف تهیه نموده است.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.