۱۴۰۱/۰۴/۰۱

پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران 1400

اطلاعات پیمایش

پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر یک مطالعه مقطعی است که به صورت پیمایشی در قالب مطالعه نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر‌واگیر تحت راهنمای سازمان جهانی بهداشت اجرا می شود. مراقبت جهانی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، در راستای پاسخ به نیاز روزافزون بین المللی برای دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل مقایسه از عوامل خطر مهم و شایع بیماری‌های غیر‌واگیر طراحی شده است.  اهداف کلی این موضوع، فراهم نمودن زیرساخت لازم برای مراقبت جهانی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (با تأکید خاص بر کشورهای در حال توسعه) و تدارک منابع اطلاعات جهانی در خصوص روند و توزیع عوامل خطر می‌باشد. برنامه مراقبت یک ابزار ضروری برای تصمیم‌گیری درباره سلامت عمومی مبتنی بر شواهد و پایش موفقیت مداخلات این حوزه باهدف نهائی تقلیل و محصور کردن اپیدمی بیماری‌های غیرواگیر می‌باشد. این موضوع بر رویکردی گام به گام استوار است.  بخش‌های اصلی این پیمایش به صورت زیر است. 
اطلاعات جمعیت‏ شناختی:
بخـش اطلاعات جمعیت شناختی بـه ارائه اطلاعات کلی نمونه‌ها و همچنین وضعیت پوشش بیمه در کشور می‌پردازد. این اطلاعات شامل موارد زیر به تفکیک سن، جنس، نوع محل سکونت، استان محل سکونت و پنجک اقتصادی است: 
سن و جنس شرکت‌کنندگان در مطالعه از بابت نوع و تعداد و درصد شرکت‌کنندگان، میانگین سن، درصد مردان، میزان تحصیلات (بالاترین مدرک تحصیلی)، وضعیت تآهل، وضعیت اشتغال طی 12 ماه گذشته؛ 
وضعیت پوشش بیمه افراد در مطالعه (بیمه تکمیلی، بیمه سلامت، بیمه تآمین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح، بیمه کمیته امداد، سایر بیمه‌های غیرمکمل دولتی، بیمه مکمل) 
گام اول، سنجش‌های رفتاری براساس پرسشگری با پرسشنامه است که شامل موارد زیر می‌باشد:
بیماری کووید-19؛ تغذیه و رژیم غذایی؛ فعالیت فیزیکی (فعالیت بدنی) ؛ استعمال دخانیات؛ مصرف الکل؛ سابقه فشار خون بالا؛ سابقه دیابت؛ سابقه بیماری‌های قلبی-عروقی؛ سابقه سایر بیماری‌های دارای اهمیت (آسم، سرطان، یائسگی، دهان و دندان)؛ بهداشت دهان و دندان؛ توصیه‌های سبک زندگی؛ غربالگری سرطان (مردان و زنان)؛ و حوادث.
گام دوم، سنجش‌های جسمانی است که شامل موارد زیر می‌باشد:
فشارخون؛ تن‌سنجی؛ وزن مناسب؛ کم‌وزنی؛ و چاقی.
گام سوم، سنجش‌های بیوشیمیایی است که آخرین گام مطالعه می‌باشد. در واقع در این قسمت نتایجی آورده شده است که از اطلاعات جمع‌آوری شده در آزمایشگاه و برای افراد 25 سال و بالاتر بدست آمده است.این موارد به شرح زیر است:
قندخون؛ پروفایل چربی خون و ادرار.
این پیمایش جدیدترین دوره پیمایش استپس است که در سال 1400 انجام شده است. 

پرسشنامه
برای دریافت پرسشنامه اینجا کلیک کنید.

متادیتا (راهنمای داده های خام)
برای دریافت راهنمای داده های خام اینجا کلیک نمایید.

نمونه داده های خام
برای دریافت نمونه داده های خام اینجا کلیک نمایید.

گزارش
برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.