۱۳۹۹/۱۱/۰۵

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 1)

  • سن بالا و جنس مرد به عنوان یکی از عوامل خطر افزایش احتمال رخداد مرگ است. این دو عامل ثابت شده است. سایر عوامل نیاز به شواهد بیشتری دارد.
  • در ایران ارزیابی عوامل خطر مرگ فقط در چند بیمارستان تهران و در نمونه کوچکی از مبتلایان انجام شده است لذا نمی توان این مطالعات را به کل جامعه ایرانی تعمیم داد.