۱۳۹۹/۰۲/۲۰

ایمنی و اثربخشی داروی رمدسیویر (Remdesivir) در درمان کووید-19: مرور سریع شواهد موجود

جهت درمان کووید-19 ، برخی از داروها منتظر گرفتن تاییدیه می باشند، از جمله  آنها می توان به داروی ضدویروس رمدسیویر اشاره کرد. با توجه به مباحث مطرح شده در فضای بهداشت و درمان کشور این گزارش مروری جهت جمع آوری شواهد موجود در مورد تاثیر داروی رمدسیویر بر درمان بیماری کووید-19 تهیه و تنظیم گردیده است. 

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.