۱۳۹۹/۰۱/۳۱

آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد؟

آیا برای افرادی که در معرض ویروس کرونا هستند، پیشگیری دارویی وجود دارد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

افراد بسیاری نظیر کارکنان بهداشتی، درمانی، کارکنان آزمایشگاه و همچین کسانی که در منزل از بیماران مبتلا به ویروس کرونا مراقبت می‌کنند بیشتر از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری هستند. در این نوشتار این سوال بررسی می‌شود که آیا برای این افراد پیشگیری دارویی وجود دارد یا خیر؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

پیشگیری دارویی به معنی مصرف دارو برای جلوگیری از بیماری است و زمانی کاربرد دارد که احتمال انتقال بیماری به فرد سالم وجود داشته باشد. از ابتدای شروع بیماری کووید 19 در چین و با همه‌گیری آن در دنیا، تلاش‌های بسیاری برای یافتن داروهایی جهت پیشگیری یا درمان این بیماری در سراسر جهان در حال انجام است. در چند مطالعه که در محیط آزمایشگاهی بررسی شده است از برخی داروها مانند کلروکین و هیدروکسی کلروکین به عنوان پیشگیری دارویی نام برده اند؛ اما تمام این مطالعات محدود به محیط آزمایشگاه بوده است. با این حال بر اساس برخی کارآزمایی‌های بالینی در چین، کره‌جنوبی و همچنین توصیه شورای تحقیقات پزشکی هند، استفاده از داروی هیدروکسی کلروکین ممکن است یک راهکار برای پیشگیری در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و افرادی که در تماس نزدیک با بیماران مبتلا ویروس کرونا هستند باشد. 

نتیجه‌گیری

اگرچه مطالعات اولیه در محیط آزمایشگاه تاثیر برخی داروها مانند هیدروکسی کلروکین و در مواردی کلروکین را به عنوان پیشگیری دارویی ویروس کرونا معرفی می کنند، اما برای بیان تاثیر قطعی این داروها در پیشگیری این بیماری نیاز به انجام مطالعات در بالین بیماران است. در حال حاضر هیچ واکسنی نیز برای جلوگیری از بیماری کرونا وجود ندارد و بهترین راه برای پیشگیری از بیماری، جلوگیری از قرار گرفتن در معرض این ویروس و رعایت نکات توصیه شده بهداشت فردی است.

منابع

  1. https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/coronavirus-outbreak-icmr-recommends-use-hydroxy-chloroquine-critical-covid-19-cases/story/399005.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
  3. https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/03/18/2226098/french-researcher-posts-successful-covid-19-drug-trial
  4. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30114-5/fulltext
  5. https://www.webmd.com/heart-disease/heart-failure/qa/what-is-the-definition-of-prophylaxis
  6. Kearney J. Chloroquine as a Potential Treatment and Prevention Measure for the 2019 Novel Coronavirus: A Review.
  7. Devaux CA, Rolain JM, Colson P, et al. New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19?. International Journal of Antimicrobial Agents. 2020 Mar 12:105938.
  8. Mitjà O, Clotet B. Use of antiviral drugs to reduce COVID-19 transmission. The Lancet Global Health. 2020 Mar 19.