۱۳۹۹/۰۵/۰۶

اقدامات احتیاطی در استفاده از سرویس دستشویی و حمام مشترک با فرد مبتلا به کووید 19 چیست؟

اقدامات احتیاطی در استفاده از سرویس دستشویی و حمام مشترک با فرد مبتلا به کووید 19 چیست؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

سطوح عمومی که فرد مبتلا به کووید 19 از آنها استفاده کرده است (مانند دستشویی و حمام) احتمال آلودگی زیادی دارند. اعضای خانواده باید اطلاعات خود در مورد چگونگی استفاده از سطوح و مکان های مشترکی که فرد بیمار از آنها استفاده می نماید را افزایش دهند. سؤالی که ممکن است پرسیده شود این است که برای استفاده از دستشویی یا حمام مشترک با فردی که مبتلا به کووید 19 بوده چه باید کرد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

دستشویی و حمام از جمله مکان هایی هستند که به علت تماس مکرر افراد با سطوح آنها، پتانسیل آلوده شدن بالایی دارند و ممکن است به طور واضح با مایعات بدن افراد آلوده شوند. به طور کلی توصیه می شود که فرد مبتلا به کووید 19 در اتاقی اسکان یابد که توالت و حمام مخصوص به خود داشته باشد. از آنجا که در بیشتر خانه ها‌ ممکن است فرد بیمار نتواند توالت و حمام مخصوص به خود را داشته باشد، بنابراین، رعایت دقیق اصول بهداشتی الزامی است و باید پس از هربار حضور فرد بیمار، حمام و دستشویی، به طور کامل با مواد ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی شوند. زیرا ممکن است ترشحات دهان بیمار بر روی وسایل و محیط دستشویی و حمام باقی بماند. علاوه براین، دستشویی و حمام پنجره یا سیستم تهویه هوا داشته باشد تا پس از استفاده بیمار، هوای تازه داخل آن جریان یابد.
پس از هر بار استفاده از دستشویی و حمام توسط بیمار، سطوح مورد تماس مانند دستگیره های در، کلید و پریز و شیرآلات ضدعفونی شوند. چنانچه از دستکش چندبار مصرف استفاده می شود، باید آن دستکش فقط برای دستشویی و حمام استفاده شده و پس از هر بار استفاده به طور کامل با آب گرم و صابون شسته شود. پیشنهاد می شود قبل از اینکه فرد بیمار از حمام و دستشویی استفاده کند، وسایل غیرضروری از آنجا خارج شوند تا وسایل و سطوح کمتری در معرض آلودگی قرار گیرند. 
لازم است سطوح دستشویی و حمام و وسایل آن با استفاده از آب و مواد شوینده به طور کامل شسته شوند. همچنین می توان از ماده ضد عفونی‌کننده حاوی حداقل 70 درصد الکل یا محلول سفیدکننده نیز استفاده کرد. مواد ضدعفونی کننده مختلف برای تأثیرگذاری به زمان های مختلفی نیاز دارند که در دستورالعمل شرکت سازنده درج شده است. وقتی از مایع سفیدکننده رقیق شده استفاده می شود، بهتر است 10 دقیقه روی سطوح باقی مانده و سپس شستشو با آب فراوان انجام گیرد. فردی که نظافت می‌کند باید بلافاصله پس از اتمام کار دوش گرفته و لباس هایش را عوض کند.  

نتیجه‌گیری

توصیه می شود فرد مبتلا به کووید 19 از توالت و حمام مخصوص به خود استفاده نماید. در صورتی که بیمار از دستشویی و حمام مشترک با سایر افراد استفاده می کند، لازم است پس از هربار استحمام، فضا، سطوح تماس (دستگیره، شیر آلات و ...) و تمام وسایل حمام با مواد ضدعفونی کننده مناسب ضدعفونی شوند. برای ضدعفونی می توان از محلول های سفیدکننده، محلول های حاوی الکل حداقل 70 درصد و محصولات شوینده تأییدشده استفاده کرد. وسایل مورد استفاده جهت تمیز و ضدعفونی کردن دستشویی و حمام باید جداگانه بوده و پس از پایان کار، دور انداخته شوند. استفاده از دستکش یکبار مصرف و ماسک مناسب هنگام نظافت ضروری است.

منابع

 

  1. Cleaning and Disinfection for Households, Interim Recommendations for U.S. Households with Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
  2. Cleaning and Disinfection for Community Facilities; Interim Recommendations for U.S. Community Facilities with Suspected/Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 1.4.2020; https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
  3. Cleaning and Disinfecting Your Home, Everyday Steps and Extra Steps When Someone Is Sick. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
  4. COVID-19: General Guidance for Cleaning and Disinfecting for Non-Health Care Settings,  15 Apr 2020; https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19.pdf
  5. Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector Interim guidance, 31 March 2020; https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
  6. Cleaning and disinfecting public spaces during COVID-19; https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/cleaning-disinfecting-public-spaces.html
  7. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869261/PHE_Advice_sheet_for_people_who_live_in_the_same_accommodation_as_the_patient_English.pdf