۱۳۹۹/۱۲/۰۲

اگر در یک آپارتمان فردی به کووید-۱۹ مبتلا شود، احتمال ابتلای همسایگان چقدر است؟

در شواهد موجود احتمال ابتلای همسایگان در یک آپارتمان یا ساختمان به صورت عدد یا درصد بیان نشده است اما مانند هر فضای عمومی دیگری، در صورت تماس نزدیک با فرد مبتلا و عدم رعایت فاصله اجتماعی، احتمال ابتلا افزایش می یابد. زندگی در یک ساختمان در خانه های جداگانه دلیلی برای ابتلا نیست از این رو اگر در یک آپارتمان تماس نزدیکی با همسایگان وجود نداشته باشد، جای نگرانی نیست. توصیه اصلی سازمان ها و محققین بر مبنای رعایت فاصله اجتماعی (حداقل 2 متر) و استفاده از ماسک است. در صورتی که یکی از همسایگان به کووید-19 مبتلا باشد، لازم است به همه اعضای ساختمان اطلاع رسانی شود تا آنها خود را ملزم به رعایت فاصله اجتماعی کرده و به پروتکل های بهداشتی توجه بیشتری نمایند. سطوح و فضاهای مشترک در هر ساختمان لازم است به طور مرتب ضدعفونی شده و از هرگونه تجمع در فضاهای بسته مشترک خودداری شود.

برای ا طلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.