۱۳۹۹/۰۳/۱۱

آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود؟

آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با شیوع کووید 19 و افزایش استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و دستکش، طریقه دفع صحیح پسماندهای تولید شده از سوی مردم و مسؤولان اهمیت زیادی پیدا کرده است. رها کردن دستمال و ماسک‌های استفاده شده توسط بیماران در معابر عمومی و محیط خانه، می‌تواند موجب شیوع بیشتر آلودگی و افزایش تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید 19 شود. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ماسک و دستکش استفاده شده توسط فرد مبتلا به کووید 19 باید خارج از خانه دور انداخته شود؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

بر طبق اعلام مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا، زباله های تولید شده توسط مبتلایان به بیماری کووید 19 (اعم از دستکش، دستمال کاغذی و ماسک) مانند زباله های تولید شده توسط سایر مبتلایان به بیماری های عفونی بوده و نوعی زباله بیمارستانی محسوب می شوند و مردم باید از توصیه های بهداشتی خاصی که متخصصان برای دفع صحیح ماسک ها و دستکش های استفاده شده در نظر گرفته اند پیروی نمایند. در وهله اول باید به این نکته توجه شود که دستکش ها و ماسک‌های استفاده شده توسط بیماران نباید به شکل مستقیم در سطل ها و مخازن زباله کنار خیابان ها انداخته شوند. این زباله ها بایستی طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط مراکز بهداشتی دور انداخته شوند، تا افراد مسؤول حمل و جابجایی و همچنین بازیافت زباله در معرض آلودگی قرار نگیرند. طبق توصیه های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری اروپا، یک کیسه زباله جداگانه بایستی در اتاق بیمار قرار گیرد. دستمال کاغذی و ماسک پس از استفاده بایستی بلافاصله در این کیسه زباله انداخته شوند. کیسه زباله قبل از خارج شدن از اتاق بیمار بایستی محکم بسته شود و به طور مداوم تعویض شود. هیچ گاه نباید کیسه زباله موجود در اتاق بیمار را در یک کیسه دیگر خالی کرد. اگر چند کیسه زباله پر شده در اتاق بیمار وجود دارد، همه آنها می توانند با هم در یک کیسه زباله تمیز قرار گیرند. این کیسه های بسته شده می توانند در سطل زباله معمولی انداخته شوند. در حال حاضر، هیچگونه احتیاط خاصی برای دفع این کیسه ها وجود ندارد و طبق قوانین عادی و جاری مربوط به دفع پسماندها به آنها پرداخته می شود. پس از جابجا کردن کیسه ها، شستن کامل دستها با آب و صابون یا استفاده از ضد عفونی کننده های حاوی الکل ضرورت دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به شواهد موجود، توصیه ای برای ضرورت دور انداختن فوری ماسک فرد بیمار در خارج از خانه وجود ندارد. باید دستمال‌ کاغذی یا دستکش‌ و ماسکی که در خانه توسط فرد بیمار یا مشکوک به بیماری استفاده می‌شود را در کیسه‌ای جدا از زباله‌های عادی قرار داده و سپس آن را محکم بسته  و به سطل زباله منتقل کرد تا از انتشار ویروس جلوگیری شود. این کیسه های بسته شده می توانند در ظروف زباله معمولی انداخته شوند. در صورتی که چنین پسماندهایی با دقت بسته بندی شوند، از ایمنی کارگر جمع آوری اطمینان حاصل خواهد شد. پس از جابجا کردن کیسه ها و هر گونه دفع آنها، شستن کامل دستها با آب و صابون یا استفاده از ضد عفونی کننده های حاوی الکل ضرورت دارد.

منابع

 

  1. http://www.tnpatientsafety.com/pubfiles/covid-19/medicalwasteguidance.pdf
  2. Morris County MUA,   COVID-19: Proper Disposal of Gloves, Masks, Medical Waste, April 21st, 2020; https://morriscountynj.gov/2020/04/covid-19-proper-disposal-of-gloves-masks-medical-waste/
  3. https://coronavirus.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/COVID-10_DC_Health_Guidance_about_Masks_for_the_General_Public.pdf
  4. ECDC TECHNICAL REPORT, Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19). 30 March 2020; https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf