۱۳۹۹/۰۲/۰۴

آیا امکان انتقال ویروس کرونا به استخرهای پرورش ماهی وجود دارد؟

آیا امکان انتقال ویروس کرونا به استخرهای پرورش ماهی وجود دارد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

با توجه به همه‌گیری گسترده ویروس کرونا و نگرانی های مرتبط با آن، این سوال مطرح است که آیا امکان انتقال این بیماری به حیوانات و از جمله استخرهای پرورش ماهی وجود دارد؟ 

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

به صورت خاص در مورد ماهی ها و یا استخرهای پرورش ماهی، نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مراکز معتبر ارایه نشده است. دستورالعمل ها و توصیه های کلی در خصوص ویروس کرونا و حیوانات وجود دارد و مطالعات بیشتری برای درک اینکه چگونه ممکن است حیوانات تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گیرند لازم است انجام شود. هرچند برخی منابع از آلوده شدن دو سگ در اثر تماس مستقیم و نزدیک به افراد آلوده خبر داده اند، اما مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای امریکا گزارشی که نشان دهد حیوانات خانگی و یا محصولات حیوانی بتوانند خطری برای انتشار ویروس کرونا باشد، ارایه نکرده است. به طور کلی توصیه شده است که بیماران، تماس خود را با حیوانات محدود نمایند و افراد سالم در صورت هرگونه تماس با حیوانات دست و پای خود را بشویند. هرچند این توصیه ها با بدست آمدن اطلاعات جدیدتر ممکن است تغییر یابد. علاوه بر این، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای امریکا تاکنون قوانین خاص و یا گواهینامه بهداشتی برای واردات، صادرات و.... برای ماهی زنده برخلاف برخی دیگر از حیوانات مانند سگ، گربه و... در نظر نگرفته است. همچنین، از آنجایی که منشاء ویروس کرونا مشخص نیست، سازمان بهداشت جهانی خواسته است که به عنوان یک توصیه عمومی هنگام مراجعه به بازارهای حیوانی و محصولات دامی، اقدامات بهداشت عمومی رعایت شود. ذکر این نکته نیز ممکن است کمک کننده باشد که در خصوص انتقال این ویروس از طریق آب، تاکنون مدرکی به دست نیامده است و استفاده از روش های معمول و مرسوم ضدعفونی کردن آب می تواند این ویروس را غیرفعال کند. 

نتیجه‌گیری

در خصوص انتقال و ارتباط بین ویروس کرونا و ماهی ها و استخرهای پرورش ماهی اطلاعات مشخص و خاصی در دست نیست و توصیه ها بصورت کلی در خصوص حیوانات ارایه شده است. از جمله اینکه بیماران تماس خود را با حیوانات محدود نمایند و رعایت کلی نکات بهداشتی در مواجهه با بازارهای حیوانی، حیوانات و محصولات دامی صورت گیرد. ضمن اینکه انتقال ویروس از طریق آب تاکنون اثبات نشده و استفاده از روش های معمول ضدعفونی کردن آب می تواند این ویروس را غیرفعال کند.

منابع

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/animals.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#COVID19animals
  3. https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/fish.html
  4. https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/
  5. https://www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-and-wastewater