۱۳۹۷/۰۸/۲۶

شیوه نامه ارائه داده های خام

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت براساس فرایند مدون و مصوب (شورای پژوهشی و هیات امنای دانشگاه)، رسالت به اشتراک گذاری داده ها را مطابق شیوه نامه مشخص انجام میدهد. برای دریافت داده های خام لطفا شیوه نامه و سپس تفاهم نامه را مطالعه فرمایید.

دریافت فایل شیوه نامه

دریافت فایل تفاهم نامه

برای اطلاعات بیشتر با دبیرخانه دیده بانی سلامت تماس حاصل فرمایید.
62921276
62921254
 
 
فلوچارت ارائه داده‌ها و اطلاعات به متقاضیان طبق شیوه‌نامه مصوب مؤسسه ملی تحقیقات سلامت: