۱۳۹۹/۱۱/۰۵

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 2)

  • سن بالا اصلی ترین عامل مرتبط با افزایش مرگ ناشی از کووید- 19 است که تقریباً در تمام مقالات با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید- 19 همراهی داشته است.
  • سایر عوامل، شامل بیماری های زمینه ای غیرواگیر و عوامل خطر آنها بوده که مهمترین آنها شامل بیماری مزمن کلیوی، بیماری مزمن تنفسی و دیابت بوده است.