۱۳۹۹/۰۳/۳۱

چه تدابیری برای مراقبت از بی خانمان ها و کنترل انتقال ویروس توسط آنها باید اندیشیده شود؟

چه تدابیری برای مراقبت از بی خانمان ها و کنترل انتقال ویروس توسط آنها باید اندیشیده شود؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

بیماری کووید 19 قابلیت انتقال بین اشخاص را دارد. این بیماری عمدتا از طریق قطرات کوچک تنفسی که به هنگام عطسه یا سرفه از بینی یا دهان فرد مبتلا خارج می شود، انتقال می یابد. در هنگام شیوع بیماری کووید19، یکی از گروه های در معرض خطر، افراد بی خانمان هستند. این افراد که عمدتا به علت سوء تغذیه دچار کاهش سطح ایمنی در بدن بوده و ممکن است شرایط روحی نامناسب داشته و دسترسی منظم به لوازم بهداشتی اولیه یا امکانات شست و شو نداشته باشند، ممکن است مستعد ابتلا به این ویروس باشند و همه این موارد ممکن است انتقال ویروس را تسهیل کند. سوالی که در این باره مطرح می شود این است که چه تدابیری برای مراقبت از بی خانمان ها و کنترل انتقال ویروس توسط آنها یا بین آنها اندیشیده شده است؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

با توجه به شواهد موجود در مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های امریکا، برنامه ریزی برای پیشگیری از انتقال بیماری کووید 19در بین افرادی که بی خانمان هستند، نیاز به  رویکرد "کل جامعه" دارد، به این معنی که در توسعه برنامه، نقش ها و مسئولیت‌های همه مشخص است و باید همه در بخش هایی نظیر مراکز بهداشت، سازمان های مرتبط مانند بهزیستی و سازمان مدیریت بحران همکاری داشته باشند. ادامه خدمات به بی خانمان‌ها در دوران همه گیری بیماری کووید 19 بسیار ضروری است و در محل های اقامت بی خانمان ها، آنهایی که دارای علائم هستند یا آزمایش آنها برای بیماری کووید 19مثبت شده است باید از افراد سالم جدا شوند. افراد دارای علائم شدید بیماری کووید 19 (تنگی نفس، درد مداوم یا فشار بر قفسه سینه، سرگیجه) و افراد دارای علایم خفیف و یا مشکوک به ابتلا باید در مکان‌های جداگانه بمانند و در صورت نشان دادن علائم، حتما از ماسک استفاده کنند و به مراقبت های پزشکی فوری دسترسی داشته باشند.
ممکن است رعایت بهداشت برای اشخاص بی خانمان جهت پیشگیری از کووید 19 بسیار دشوار باشد. توصیه شده است آموزش و آگاهی‌بخشی به افراد بی خانمان در ارتباط با کرونا انجام شود و بسته های بهداشتی، مواد شوینده، ضدعفونی کننده و ماسک به آنها تحویل داده شود. لازم است به این افراد توصیه شود در مکان های شلوغ مانند وسایل حمل و نقل عمومی تردد نکنند. فاصله حداقل یک متر را با افراد دیگر حفظ کنند. دست های خود را حداقل 20 ثانیه با صابون و آب بشویند و در هنگام سرفه و عطسه، دهان و بینی خود را بپوشانند.

نتیجه‌گیری

برای پیشگیری از انتقال بیماری کووید 19در بین افرادی که بی خانمان هستند، نیاز به همکاری بخش های مختلف است و ادامه ارائه خدمات به این افراد بسیار مهم است. باید سرپناهی موقت که قادر به ارائه خدمات و تجهیزات مناسب باشد در اختیار افراد بی‌خانمان قرار گیرد. در این مکان ها باید فضایی برای جداسازی افرادی که از نظر انتقال بیماری کووید 19 مثبت هستند در نظر گرفته شود. همچنین مکان های قرنطینه برای افرادی که منتظر آزمایش هستند یا کسانی که می دانند در معرض ویروس کرونا قرار گرفته اند و مکان های محافظ برای افرادی که بیشترین خطر کووید 19 را دارند در نظر گرفته شود.  

منابع

 

 

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/unsheltered-homelessness.html
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/homelessness.html
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7104053/
  5. http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/questions-and-answers.html