۱۳۹۹/۰۱/۲۴

ایمنی و اثربخشی داروی Favipiravir در درمان کووید-19: مرور سریع شواهد موجود

در خصوص درمان بیماری کووید 19 ، برخی از گزینه های درمانی منتظر گرفتن تاییدیه می باشند، از جمله چندین آنتی ویروس مانند فاویپیراویر،  رمدسیویر , داروی ضد مالاریا کلروکین. لذا با توجه به مباحث مطرح شده در فضای بهداشت و درمان کشور این گزارش مروری جهت  جمع آوری شواهد موجود در مورد تاثیر داروی فاویپیراویر بر درمان بیماری کووید-19  توسط گروه اقتصاد سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم گردیده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.