۱۳۹۸/۰۳/۲۱

اقدامات انجام شده برای تقویم پیمایش‌ها براساس تقویم زمان - 1398

جهت مشاهده برنامه زمانبندی‌شده برای پیمایش‌های درج شده در تقویم پیمایش‌ها در سال 1398 اینجا کلیک کنید.

 

اردیبهشت ماه

1. تصویب پروپزوال ارائه شده برای پیمایش عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر- استپس 1398 در جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (مجری پیمایش: مرکز تحقیقات عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دریافت RFP پیمایش

 

2. تصویب ارائه پیمایش نظام مراقبت پیشگیری از رفتارها و عوامل مخاطره‌آمیز سلامت دانش‌آموزان- کاسپین 1398 به مجری انتخابی شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (مجری پیمایش مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) دریافت FRP پیمایش
تیر ماه

1. دستورالعمل فراخوان دو مرحله ای پیمایش های حوزه سلامت

دریافت فایل دستورالعمل

 

2. تصویب اجرای پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت به روش فراخوان دو مرحله ای (Demographic Health Survey) RFP پیمایش
آذر ماه تصویب واگذاری پیمایش ارزیابی وضعیت دخانیات در نوجوانان، ارزیابی وضعیت دخانیات در بزرگسالان به روش فراخوان دو مرحله ای 

RFP نوجوانان

RFP بزرگسالان