۱۳۹۸/۱۲/۱۸

تصمیم گیری در مدیریت سلامت عمومی در اپیدمی کووید-19 CDC

به منظور پیشگیری از انتقال و گسترش بیماری مسری، بسیار ضروری است که افرادی که با بیمار مواجهه داشته‌اند یا از مناطق آلوده آمده اند به درستی مدیریت شوند. مدیریت این افراد بر اساس میزان خطر مواجهه متفاوت است هم از نظر محدودیت‌های حرکت و فعالیت‌های جمعی مثل قرنطینه اجباری تا توصیه به ماندن در منزل، و هم از نظر شدت پایش علائم.

مستند حاضر دستورالعمل غیر نهایی "تصمیم‌گیری در مدیریت سلامت عمومی در اپیدمی کووید-19" مرکز کنترل بیماریهای امریکاست که البته در فواصل زمانی بر اساس آخرین شواهد به روز رسانی می‌شود.  

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.

دریافت نسخه interactive موبایل