۱۴۰۱/۰۴/۱۵

کارگاه/وبینار آموزشی ناظران کشوری پروژه «ارزیابی ارایه خدمات سلامت در بیمارستان های کشور در پاندمی کووید- ۱۹»

کارگاه/وبینار آموزشی ناظران کشوری پروژه «ارزیابی ارایه خدمات سلامت در بیمارستان های کشور در پاندمی کووید- ۱۹» در سطح دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی کشور به صورت مجازی و آنلاین با مشارکت معاونت درمان وزارت بهداشت، در تاریخ 12یکشنبه تیر ماه سال جاری در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.

کارگاه/وبینار آموزشی ناظران کشوری پروژه  «ارزیابی ارایه خدمات سلامت در بیمارستان های کشور در پاندمی کووید- ۱۹» در سطح دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی کشور به صورت مجازی و آنلاین با مشارکت معاونت درمان وزارت بهداشت، در تاریخ 12یکشنبه  تیر ماه سال جاری در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. این پیمایش ، با حمایت سازمان جهانی بهداشت با هدف بررسی وضعیت موجود ارایه خدمات ضروری و نحوه مدیریت مبتلایان کووید-19  در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تابعه از تاریخ  12تیر ماه تا 3 مرداد ماه سال جاری  برگزار می گردد.

در این وبینار دو ساعته، ابتدا، سرکار خانم دکتر حسینی نماینده معاونت درمان، ضمن خوشامد گویی، توضیحاتی در مورد پیمایش ارایه نمودند. سپس، خانم دکتر احمدنژاد  و آقای دکتر ریاضی از تیم مجری پیمایش در موسسه ملی تحقیقات سلامت، برای ۶۳ ناظر محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی کشور، نحوه اجرای مطالعه،  دستورعمل نحوه تکمیل پرسشنامه و نحوه احصا و گردآوری اطلاعات برای پیمایش مذکور را تشریح کردند