۱۴۰۱/۰۱/۲۹

پیمایش ملی شیوع ناباروری

 

طبق برآورد انجام شده توسط سازمان جهانی بهداشت، یک چهارم زوج‌ها در کشورهای در حال توسعه از ناباروری رنج می‌برند. با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سال 1393، رویکرد رفع مشکلات زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری از جمله رویکردهایی بوده است که در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است. با توجه به اهمیت دسترسی به آمار دقیق و به‌روز در برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات پیشگیرانه، پیمایش ملی شیوع ناباروری در ایران اجرا گردید.