۱۳۹۹/۰۶/۰۱

آیا بخور جوش شیرین برای مقابله با کووید-19 مفید است؟

آیا  بخور جوش شیرین برای مقابله با کووید-19 مفید است؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

 بیماری کووید 19، از طرفی به خاطر نداشتن روش درمان خاص و موثر و از طرف دیگر به علت جدید و ناشناخته بودن، همه را به جست و جو و آزمایش مواد مختلف واداشته است. حتی بسیاری از داروها که ابتدا موثر تلقی می شدند، در نهایت به دلیل ناکارآمدی از دستورالعمل ها کنار گذاشته شدند. بسیاری از مواد طبیعی نیز در ابتدا بر سر زبان ها افتادند و پس از بررسی، تاثیر یا عدم تاثیر آنها روشن شد. در مورد جوش شیرین نیز، برخی ادعای موثر بودن آن را دارند. در اینجا به بررسی علمی این ادعا پرداخته می شود.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

این ادعا در ابتدا از متنی نشأت گرفت که بیان می کرد در رژیم اشغال گر اسرائیل، به دلیل استفاده مردم از آبلیمو و جوش شیرین هیچ موردی از کرونا رخ نداده است. علاوه بر این، بر اساس این ادعا تغییر تعادل وضعیت اسیدی- بازی (pH) بدن می تواند در پیشگیری و درمان این بیماری موثر باشد. در خصوص این ادعا بر اساس جستجوی صورت گرفته هیچ مطالعه علمی کنترل شده ای یافت نشد که این ادعا را به اثبات رسانده باشد. نکته ی بعدی در رد این ادعا توانایی حیات این ویروس در دماها و وضعیت های اسیدی - بازی مختلف (3 تا 10) است. بنابراین جوش شیرین با pH حدود 8 تا 9 نمی تواند در کنترل ویروس تاثیر قابل توجهی داشته باشد، ضمن اینکه مصرف مواد بازی یا اسیدی به راحتی pH بدن را تغییر نمی دهد. لازم به تذکر است که براساس نظر متخصصین، استفاده نادرست از جوش شیرین می تواند باعث آسیب رسیدن به بدن شود. 

نتیجه‌گیری

تا کنون هیچ مطالعه علمی که نشان بدهد استفاده از جوش شیرین (به هر طریق، خوراکی، بخور و...) در مقابل ویروس کرونا تاثیری داشته است گزارش نشده است و حتی ممکن است مقادیر نا مناسب آن باعث آسیب رسیدن به بدن شود.

منابع

 

  1. https://www.euronews.com/2020/04/01/debunked-no-lemon-in-hot-water-is-not-a-cure-for-covid-19
  2. https://fr.reuters.com/article/idUSKBN20X2BV
  3. https://www.youtube.com/watch?v=qq95q2mMG80
  4. https://www.boomlive.in/world/no-baking-soda-and-lemon-remedy-did-not-cure-covid-19-in-israel-8625
  5. https://www.medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.15.20036673
  6. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters