۱۳۹۹/۱۱/۱۱

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 8)

مهمترین عوامل همراه با افزایش مرگومیر ناشی از کووید-19 شامل سن بالا، ابتلا به بیماری های زمینه ای و شاخص های آزمایشگاهی نشان دهنده شدت بیماری هستند. در بین یافته بالینی که با مرگ و میر ناشی از کووید-19 همراه هستند اشباع اکسیژن خون شریانی نقش پررنگ تری دارد.