۱۳۹۹/۱۲/۰۳

آیا فوت افراد بر اثر تزریق واکسن کرونا طبیعی است؟

آیا فوت افراد بر اثر تزریق واکسن کرونا طبیعی است؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

دستیابی برخی کشورها به فناوری تولید واکسن کرونا و ورود به فاز انسانی آن با تأییدیه سازمان‌های غذا و دارو در کشورهای مختلف باعث شده در روزهای اخیر نگرانی هایی درباره برخی عوارض تزریق واکسن کرونا ایجاد شود و مطالبی درباره پیامدها و عوارض تزریق واکسن کرونا شکل ‌گیرد. در حالی‌ که دنیا امیدوار است با واکسیناسیون همگانی، انسان‌ها بتوانند به زندگی عادی و روزمره بازگردند، هراس از انجام واکسیناسیون‌ در میان برخی افراد جامعه به مشکل تازه‌ای تبدیل شده است. حال این سوال مطرح می شود که آن چه می‌شنویم و می‌خوانیم چقدر درست است و آیا تزریق واکسن کرونا ایمن است و آیا فوت افراد متعاقب تزریق واکسن می تواند طبیعی باشد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

واكسن هايي كه در برنامه ايمن سازي استفاده مي شوند، بسيار مؤثر و ايمن هستند. با اين حال هيچ واكسني، كاملاً ايمن نيست و ممكن است پس از ايمن سازي، منجر به بروز عارضه شود. به علاوه ماهيت واكسن ها و مراحل ايمن سازي، می توانند منابع بالقوه اي براي ايجاد پيامدهاي نامطلوب باشند. عوارض گـزارش شـده، ممــكن است واقـعي باشند (مثلاً در نتيجه استفاده از واكسن) يا در طـي مــراحل ايمـن سازي بـه وجـود آمده باشـنـد و يا مربوط به واكــسن يا مراحــل ايمن سازي نـبوده ولي صرفا از نظر زمانی بـا ايمن سازي همراه شده باشد. 
عـوارض نامطـلوب پس از ايمن سـازي به ٥ گروه طبقه بندي مي شوند:
-    واکنش به واکسن: عوارضي كه مي توانند به دليل ماهيت واكسن به وجود آيند.
-    اشـتباه در بـرنامه: عوارضي كه ممكـن اسـت به دلـيل بروز اشتباه در مراحل ايمن سازي روي دهند.
-    همزماني: عوارضي كه ممكن است به ايمن سازي مربوط نباشند (و در اثر سایر علل ایجاد شده باشند) اما موقتاً به واكسن ارتباط داده شوند. 
-    واكنش تزريق: عوارضي كه به دليل اضطراب و تشويش در اثر ترس و يا درد ناشي از تزريق بروز مي کند.
-    واكنش ناشناخته: عوارضي كه در اثر عوامل ناشناخته ايجاد مي شوند.
بيشـتر واكنش هاي نادر و شديد واكسن ها مثل تشنج، کاهش تعداد پلاکت های خون، حملات مربوط به کاهش حجم مایعات بدن،گـذرا بـوده و موجـب مشـكلات طـولاني مـدت نمـي شـوند و شوک ناشی از دارو- كه بالقوه كشنده است- نيز به شرط شناسايي سريع آن و اقدام مناسب، قابـل درمـان اسـت، بدون اينـكه اثرات طولاني مدت بر روي بيمار داشته باشـد. اگرچـه آنسـفالوپاتي (اختلال در کارکرد مغز)، به عنوان واكنـش هاي نادر به  واكسن هایی مانند سرخـك و ثـلاث منتسب مي شود ولي با اطمينان نمي تـوان گفـت كـه واكسن، علت بروز آنسفالوپاتي است. همچنين بعضي از عوارض شديد واکسن كـه پـس از ايــمن سازي اتفاق مي افتد مي تواند يك حادثه همزمان باشد. به طور مثال نیز در ارتباط با یکی از واکسن های ساخته شده مربوط به کرونا (واکسن شرکت فایزر) اعلام شد که پس از تزریق واکسن شش نفر جان خود را از دست دادند اما عملا 4 نفر از این افراد جزء گروه کنترل بودند و دارونما مصرف کردند (محلول آّب نمک) و اساسا هیچ واکسنی دریافت نکرده بودند. در ارتباط با دو نفر دیگر نیز هیچ رابطه ای بین واکسن و مرگ این افراد یافت نشد و گزارش ها مطابق با  مرگ و میر طبیعی بود که برای جمعیت عمومی رخ می دهد. علاوه بر این، فوت ۶ نفر از حدود ۴۰ هزار نفری که در این مطالعه شرکت کرده‌اند، نمی‌تواند دلیلی بر نامناسب‌بودن این واکسن باشد؛ چراکه بدون شرکت در مطالعه هم تعدادی به سایر دلایل فوت می‌کنند و اگر تعداد فوت بیشتر از حد معمول منتسب به یک واقعه باشد می‌توانیم آن واقعه را غیر طبیعی عنوان کنیم.

 

نتیجه‌گیری

هدف ايمن سازي، حفاظت فرد و جامعه در برابر بيماري هاي قـابل پيشگيري با واكسـن است. گرچـه واكسن هاي مورد استفاده از نظر ميزان اثربخشي، بسيار مورد اطمينان هستند و عوارض جانبي آنها ناچيز است اما به طور كلي هيچ واكسني عاري از عوارض جانبي نيست. افرادي كه واكسن را دريافت مي كنند ممكن است اثرات جانبي خفيفي را از خود بروز دهند و يا در موارد نادر، با عوارض شديد و حتي تهديد كنندة زندگي مواجه شوند. اما در صورت عدم واکسینه شدن، احتمال ابتلاء بـه بيماري، عدم مصونيت و مرگ و مير بسيار بیشتر و شدیدتر از این عوارض خواهد بود، بنابراین براي افزايـش پذيرش ايمن سازي و بالابردن كيفيت خدمات، بايد به موضوع غلبه بسیار چشمگیر منافع واکسیناسیون در برابر عوارض نادر احتمالی تاکید کرد و در انتساب  اثرات نامطلوب به فرایند ايمن سازي دقت کافی مبذول شود تا بی جهت هراس و نگرانی از واکسن در جامعه ایجاد نشود.

منابع

  1. http://sbmu.ac.ir/uploads/Side_Effect_Vaccine.pdf
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
  3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
  4. https://uk.reuters.com/article/uk-factcheck-pfizer-health-concerns/fact-check-clarifying-claims-around-pfizer-vaccine-deaths-and-side-effects-idUSKBN28K2R6