۱۳۹۹/۰۷/۱۵

آیا انجام جراحی (اعم از جراحی های اختیاری و اورژانسی) در دوران شیوع کووید 19، خطر ابتلا را افزایش می دهد؟

آیا انجام جراحی (اعم از جراحی های اختیاری و اورژانسی) در دوران شیوع کووید 19، خطر ابتلا را افزایش می دهد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

در ابتدای شیوع بیماری کووید-19، متخصصین سلامت توصیه کردند که افراد تا جای ممکن از مراجعه های غیر ضروری به بیمارستان ها و سایر اماکن بهداشتی درمانی خودداری کنند. اما با طولانی شدن این دوره، بسیاری از افراد ناچار به دریافت خدمات بهداشتی درمانی همچون جراحی هستند. به همین دلیل لازم است بدانیم که آیا انجام جراحی می تواند در این دوره مشکل ایجاد کند و اینکه خطر ناشی از آن چقدر است.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

بطور کلی براساس شواهد موجود، انجام جراحی در دوران اپیدمی کووید-19 شانس ابتلا به این بیماری را افزایش می دهد. بر اساس دستورالعمل ها، انجام جراحی ها، درصورت عدم وجود شرایط ویژه، تا جای ممکن باید به تعویق افتد، اما اگر تعویق و یا عدم انجام جراحی برای سلامتی بیمار خطرناک باشد، با رعایت پروتکل های خاص و رعایت اصول بهداشتی، جراحی انجام می شود. توصیه شده از انجام جراحی های غیرضروری مانند زیبایی به شدت پرهیز شود تا علاوه بر پیشگیری از ابتلای بیمار به کووید19، بار تحمیل شده به سیستم بهداشت و درمان نیز کاهش پیدا کند. در ایران نیز پروتکل های داخلی همسو با پروتکل های جهانی برای انجام جراحی ها در زمان کرونا تدوین شده اند. 

نتیجه‌گیری

بطور کلی انجام جراحی در دوره‌ی اپیدمی کووید 19خطر ابتلا به بیماری را افزایش می دهد. از طرف دیگر، به تعویق انداختن جراحی های ضروری ممکن است عوارض شدیدتری برای فرد داشته باشد. لذا، لازم است در تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام جراحی ها در دوران کرونا، موازنه دقیقی بین عوارض احتمالی انجام جراحی و به تعویق انداختن آن صورت گرفته و در  نهایت نیز جراحی های ضروری با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی صورت گیرند.

منابع

 

  1. https://medicalxpress.com/news/2020-05-covid-patients-surgery-postoperative-death.html
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7150607/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7107008/
  4. https://www.forbes.com/sites/ninashapiro/2020/05/04/when-elective-surgery-is-necessary-operating-during-coronavirus-covid-19/#45147e445468
  5. https://www.figo.org/covid-19-restarting-elective-surgery
  6. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31256-3/fulltext
  7. http://treatment.sbmu.ac.ir/index.jsp?pageid=63989&p=1
  8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274598/