۱۳۹۹/۰۸/۱۷

آیا گلاب در برابر ویروس کرونا خاصیت ضدعفونی دارد؟

براساس مطالعات و شواهد علمی موجود، گلاب هیچ نقشی در ضدعفونی سطوح و دست ها در برابر ویروس کرونا ندارد. توصیه می شود برای ضدعفونی از الکل و وایتکس، براساس دستورالعمل های اعلام شده استفاده کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.