۱۳۹۸/۱۲/۰۳

دیده‌بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

درباره محتوی

کتاب حاضر گزارشی است مشتمل بر هشت بخش و یک بخش نتیجه گیری که از ساختار نگارش گزارش های نظام های سلامت در حال اجرای تحولات و اصلاحات، به منظور دیده بانی نظام سلامت در دوره گذار پیروی می کند. این گزارش ها توسط سازمان دیده بانی نظام سلامت و سیاست گذاری در اروپا با همکاری دفتر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت اروپا نگاشته می شود.

کتاب دیده بانی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، به توصیفی اجمالی از وضعیت نظام سلامت ایران، سیاست های جاری و اصلاحات اساسی آن در دوره گذار از تحولات اساسی ، به منظور دیده بانی می پردازد. در هر فصل بعد از ارائه کارکردها و اطلاعات مرتبط به آن در جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات شاخص ها برای کشورهایی که از نظر درآمدی با ایران مشابه هستند، ارائه شده و مقایسه با این گروه کشورها از نظر رتبه بندی شاخص ها آورده شده است. فهرست کشورها در این مجلد، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا اعلامی بانک جهانی در سال 1395 (2016 میلادی) می باشد. در ادامه این مقایسه برای کشورهای منطقه چشم انداز 20 ساله و همچنین مدیترانه شرقی ارائه شده است. در برخی از شاخص ها، برای هیچکدام از سه دسته بندی مذکور اطلاعاتی یافت نشد و لذا مبنای مقایسه در این موارد کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری اقتصادی قرار گرفت.

هر بخش از این کتاب توسط پژوهشگران مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و در تعامل نزدیک با کارشناسان حوزه ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگاشته شده است. هدف از نگارش کتاب تهیه اطلاعات و شواهد مرتبط برای سیاست گذاران در جهت تقویت نظام سلامت و دیده بانی آن است.

فصول کتاب بر اساس کارکردهای اصلی نظام سلامت شکل گرفته اند و انتظار می رود که این کتاب بتواند:

نمایی جامع از وضعیت کارکردهای اصلی نظام سلامت ارایه دهد؛

توصیفی از چارچوب، فرایند، محتوا و نحوه پیاده سازی اصلاحات اخیر نظام سلامت فراهم آورد؛

چالش ها و حوزه هایی را که نیاز به تحلیل و تفحص عمیق تر دارند، مشخص سازد؛

و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی و مبتنی بر شواهد برای به کارگیری در برنامه های آتی حوزه سلامت ارایه دهد.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.