۱۳۹۹/۰۳/۰۳

آیا صحبت کردن با فرد ناقل و بدون علامت بیماری کووید 19 موجب انتقال ویروس خواهد شد؟

آیا صحبت کردن با فرد ناقل و بدون علامت بیماری کووید 19 موجب انتقال ویروس خواهد شد؟

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

به شخص آلوده به عامل بیماری عفونی، ناقل گفته می شود که علائم بیماری را از خود نشان نمی دهد اما ممکن است عامل عفونی را به دیگران انتقال دهد. یکی از بزرگ ترین نگرانی ها درباره ی ویروس کرونا این است که بسیاری از بیماران با نتیجه آزمایش مثبت از نظر ابتلا به کرونا، به هیچ وجه علائمی از خود نشان نداده اند. ناقلین بیماری کرونا ممکن است افراد بی شماری و به ویژه خانواده های خود را بیمار کنند. با توجه به اینکه ویروس کرونا می تواند از طریق قطرات تنفسی فرد مبتلا به بیماری در حین سرفه، عطسه و یا صحبت کردن منتقل شود، این سؤال مطرح می شود که آیا در زمان صحبت کردن فرد ناقل در منزل، احتمال انتقال ویروس بیماری کرونا به دیگران وجود دارد؟

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

شواهد حاکی از آن است که افراد ناقل (از نظر بیماری کرونا) که علائمی ندارند، می توانند ویروس را منتقل نمایند، اما اینکه ناقلین چگونه ویروس را به سایرین منتقل می کنند دقیقا مشخص نیست. تقریباً 80 درصد موارد ابتلا به بیماری کووید 19، موارد خفیف بوده و برخی از کارشناسان تخمین می زنند که تا 50 درصد از مبتلایان ممکن است ناقلین بدون علامت باشند. نتایج حاکی از یک مطالعه نشان داد که یک ناقل بدون علامت، ممکن است تا 5 نفر را مبتلا کند. اهمیت ناقل بدون علامت به عنوان منبع عفونت، بستگی به پراکندگی آن در جمعیت، میزان و مدت انتشار ویروس از فرد، شغل فرد، عادات رفتاری، عادات زندگی، طیف وسیعی از فعالیت ها و اقدامات بهداشتی دارد، اما تماس های نزدیک و از جمله تماس در منزل، شانس بیشتری برای آلوده شدن نسبت به جمعیت عمومی را به دنبال دارند. نتایج برخی مطالعات نشان داده اند که فرد ناقل، در زمان صحبت، عطسه یا سرفه می‌تواند ویروس را در هوا منتشر کند. بنابراین در تماس های نزدیک و از جمله تماس در منزل، در زمان صحبت کردن فرد ناقل، احتمال انتقال ویروس به دیگران وجود دارد.

نتیجه‌گیری

با توجه به راه های اصلی انتقال بیماری از فرد مبتلا، احتمال انتقال ویروس از طریق صحبت کردن فرد ناقل در فاصله فیزیکی نزدیک وجود دارد. بنابراین توصیه می شود افرادی که به مناطق پرخطر از لحاظ شیوع ویروس کرونا رفت و آمد دارند و یا کارکنان بهداشت و درمان که با بیماران مبتلا به کووید 19 در تماس بوده و احتمال ناقل بودن آنان وجود دارد، فاصله فیزیکی خود را در منزل با سایر اعضای خانواده رعایت نمایند.

منابع

 

 1. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1016_article
 2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
 3. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
 4. Bai Y, Yao L, Wei T, Tian F, Jin DY, Chen L, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19. JAMA. 2020.
 5. Abduljalil JM, Abduljalil BM. Epidemiology, genome, and clinical features of the pandemic SARS-CoV-2: a recent view. New Microbes New Infect. 2020;35:100672.
 6. Zhou X, Li Y, Li T, Zhang W. Follow-up of asymptomatic patients with SARS-CoV-2 infection. Clin Microbiol Infect. 2020.
 7. Burhan E, Prasenohadi P, Rogayah R, Isbaniyah F, Reisa T, Dharmawan I. Clinical Progression of COVID-19 Patient with Extended Incubation Period, Delayed RT-PCR Time-to-positivity, and Potential Role of Chest CT-scan. Acta medica Indonesiana. 2020;52(1):80-3.
 8. Wu ZY. [Asymptomatic and pre-symptomatic cases of COVID-19 contribution to spreading the epidemic and need for targeted control strategies]. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi. 2020;41(00):E036.
 9. Ye F, Xu S, Rong Z, Xu R, Liu X, Deng P, et al. Delivery of infection from asymptomatic carriers of COVID-19 in a familial cluster. International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases. 2020;94:133-8.
 10. Lu S, Lin J, Zhang Z, Xiao L, Jiang Z, Chen J, et al. Alert for non-respiratory symptoms of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) patients in epidemic period: A case report of familial cluster with three asymptomatic COVID-19 patients. Journal of medical virology. 2020.
 11. Lai CC, Liu YH, Wang CY, Wang YH, Hsueh SC, Yen MY, et al. Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts and myths. Journal of microbiology, immunology, and infection = Wei mian yu gan ran za zhi. 2020.
 12. Gao WJ, Li LM. [Advances on presymptomatic or asymptomatic carrier transmission of COVID-19]. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi. 2020;41(0):485-8.
 13. Li W, Zhang B, Lu J, Liu S, Chang Z, Cao P, et al. The characteristics of household transmission of COVID-19. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2020.
 14. Hu Z, Song C, Xu C, Jin G, Chen Y, Xu X, et al. Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China. Sci China Life Sci. 2020;63(5):706-11.