۱۳۹۹/۰۷/۱۲

ملاحظاتی برای اقدامات بهداشت عمومی مرتبط با مدارس در زمینه کووید-19

کشورها در سراسر جهان اقدامات بهداشت عمومی و اجتماعی (PHSM)، از جمله تعطیلی مدارس را برای جلوگیری از شیوع ویروس SARS-COV-2، که باعث بیماری کووید-19 می شود اجرا می نمایند. این پیوست ملاحظات مربوط به اقدامات در مداری، از جمله باز کردن، تعطیلی و بازگشایی مجدد و اقدامات لازم برای به حداقل رساندن خطر ابتلای دانش آموزان و کارکنان به کووید-19 را مرور می کند. این پیوست در مراکز آموزش کودکان زیر 18 سال اعمال می شود و اصول کلی و توصیه های کلیدی که می توانند نه تنها برای مدارس، بلکه برای فعالیت های خاص مرتبط با مدرسه نظیر فعالیت های فوق برنامه مناسب باشند را برنامه ریزی می کند.
این ضمیمه جایگزین مستندی می شود که توسط سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 10 می 2020، با عنوان ملاحظاتی برای اقدامات بهداشت عمومی مرتبط با مدارس در زمینه کووید-19 منتشر شده است. این مستند موقت، با ورودی هایی از گروه مشاوران فنی کارشناسان موسسات آموزشی و کووید-19 از سازمان ملل متحد تهیه شده است که به طور مشترک آخرین شواهد را با عنایت به عدالت، ملاحظات مرتبط با منابع و قابلیت اجرا در نظر می گیرد.
تغییرات اصلی وارد شده در این مستند، رویکرد مبتنی بر خطر برای فعالیت مدارس در زمینه کویید-19 بر اساس سطح و شدت انتقال در سطوح اجرایی پایین تر از سطح ملی، ملاحظات متناسب با سن برای فاصله فیزیکی و استفاده از ماسک در محیط مدرسه و اقدامات جامع و چندلایه برای پیشگیری از ورود و انتشار ویروس کووید-19 در مراکز آموزشی می باشد.
هدف این ضمیمه کمک به سیاست گذاران و مربیان برای تصمیم گیری در مورد اداره هر چه بهتر و ایمن تر مدارس در طی همه گیری کووید-19 می باشد. در رأس همه ملاحظات و تصمیمات باید تداوم آموزش کودکان برای رفاه کامل، سلامتی و ایمنی آها مطرح باشد. با این حال، همه تصمیمات پیامدهایی برای کودکان، والدین یا سرپرستان، معلمان و سایر کارکنان و به طور گسترده تر، جوامع آنها خواهد داشت.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.