۱۳۹۹/۰۳/۰۸

مرور آخرین شواهد جهانی در خصوص ایمنی و اثر بخشی داروهای کلروکین و هیدروکسی کلروکین در درمان بیماری کوید ۱۹

این مطالعه ی مروری به دنبال جمع آوری شواهد موجود در مورد تاثیر داروهای هیدروکسی کلروکین و کلروکین بر درمان بیماری کووید-19 می باشد.

برای دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.