۱۳۹۸/۱۲/۰۳

پوشش همگانی سلامت در ایران وضعيت فعلى، چالش ها، راهبردها 1398

درباره محتوی

به منظور بزرگداشت روز جهانی پوشش همگانی سلامت، روز یکشنبه 24 آذر سال 1398 نشستی با حضور وزیر محترم بهداشت، معاونین و مشاورین، سازمان های بیمه، نمایندگان سازمان های بین المللی و سایر ذینفعان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد که در طی آن واحدهای مختلف این وزارتخانه گزارشی از وضعيت فعلى، چالش ها، راهبردهای مناسب جهت دستیابی به پوشش همگانی سلامت را ارائه نمودند. این مجلد حاوی جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست می باشد. این گزارش توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت به همراهی دفتر همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است. در ابتدا گزیده بیانات وزیر محترم بهداشت: ”جناب آقای دکتر نمکی“ و معاون کل ”جناب آقای دکتر حریرچی“ ارائه شده است. در ادامه مباحث مطرح شده توسط حوزه های مختلف (معاونت بهداشت، درمان، بیمه، سازمان برنامه و بودجه) درج شده است. در نهایت مطالب ارائه شده توسط نمایندگان سازمان های بین المللی در ایران (سازمان جهانی بهداشت و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل-یونیسف) آورده شده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.