۱۴۰۲/۰۲/۱۲

دور دوم نشست‌های آموزش مدیریت سلامت در سرای اندیشه حکمرانی و تولیت سلامت؛ نشست هفدهم

«روایت و عبرت از شکل گیری و اجرای طرح تحقیقاتی نحوه توسعه خدمات پزشکي و بهداشتي در ايران (طرح ارومیه)»

گروه حکمرانی و سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت،  دور دوم نشست‌های آموزش مدیریت سلامت در سرای اندیشه حکمرانی و تولیت سلامت (ساحت زنده یاد دکتر بهزاد دماری) را برگزار می‌کند؛ 
نشست هفدهم: 
«روایت و عبرت از شکل گیری و اجرای طرح تحقیقاتی نحوه توسعه خدمات پزشکي و بهداشتي در ايران (طرح ارومیه)»

زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1402 ساعت 16 الی 18


👈 پیوند شرکت در جلسه:   https://www.skyroom.online/ch/nihr/nihr01 (برای ورود به سامانه گزینه مهمان انتخاب شود)