۱۳۹۹/۱۱/۰۶

عوامل مرتبط با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید-19 (ارزیابی سریع - 4)

  • سن افراد مبتلا یکی از اصلی ترین عوامل مرتبط با افزایش مرگ ناشی از کووید- 19 است و تقریباً در تمام مقالات، سن بالا با افزایش مرگ در بیماران مبتلا به کووید- 19 همراهی داشته است و سایر عوامل، یافته های بالینی و آزمایشگاهی نشان دهنده شدت بیماری، و ابتلای بیماری های زمینه ای غیرواگیر بودند.
  • عوامل جدیدی که در مقالات مطرح شدند شامل میزان تحصیلات و وضعیت تأهل بودند به صورتی که مرگ و میر در افراد مجرد، مطلقه و بیوه بیشتر از افراد متأهل بوده و در افراد دارای تحصیلات ابتدایی بالاتر از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی گزارش شده بود.