۱۳۹۸/۱۲/۱۸

راهنمای کاربرد منطقی وسایل حفاظت فردی در برابر ویروس کرونای 2019 برای تیم های پاسخ سریع

در این راهنما، نوع وسایل حفاظت فردی یا رویکرد توصیه شده در برابر ویروس کرونای 2019 برای افرادی که در تیم‌های پاسخ سریع فعالیت می‌کنند ارائه شده است.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.