۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش نظام مراقبت پیشگیری از رفتارها و عوامل مخاطره آمیز دانش آموزان (کاسپین)

به‌منظور بررسی و رصد عوامل خطری که سلامتی کودکان را تهدید می‌کند، سازمان جهانی بهداشت نظام مراقبت سلامت دانش‌آموزان را تحت عنوان Global School student Health Survey (GSHS) تدوین کرده است. GSHS یک پیمایش school-based است که نسبتاً کم‌هزینه است و عمدتاً در بین دانش‌آموزان 13 تا 17 ساله انجام می‌شود. هدف از GSHS ارائه اطلاعات دقیق در مورد رفتارهای بهداشتی و عوامل محافظتی در میان دانش‌آموزان است. این مدل بررسی رفتاری توسط سازمان جهانی بهداشت با همکاری سازمان ملل متحد، یونیسف، یونسکو، UNAIDS و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها بنیان گذاشته شده است و به‌عنوان ابزاری برای بررسی جهانی وضعیت و روند تغییر رفتارهای سلامت و عوامل حفاظت کننده در سنین نوجوانی در سطح بین‌المللی توصیه و ترویج می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مطالعاتی را در قالب برنامه نظام مراقبت دانش‌آموزان تحت عنوان برنامه کاسپین (Childhood & Adolescence Surveillance and PreventIon of Adult Non-communicable disease) به مورد اجرا درآورده است. این برنامه توسط اداره سلامت نوجوانان و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و حمایت سازمان جهانی بهداشت و یونیسف از سال 1383 هر دو سال یک‌بار اجرا شده است. تاکنون 5 مرحله پیمایش کاسپین در ایران به اجرا درآمده است.