۱۴۰۰/۱۲/۰۲

نشست تخصصی گفتمان سیاستی ارائه نتایج پیمایش ملی بررسی شیوع ناباروری در ایران در سال 1398

نشست سیاستگذاری ارائه نتایج پیمایش ملی شیوع ناباروری در سال 1398 روز دوشنبه 2 اسفند 1400 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت همزمان بصورت آنلاین با حضور آقایان دکتر علی اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، دکتر سید حامد برکاتی مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان کمیسیون بهداشت و جمعیت مجلس، معاونین بهداشت دانشگاه، جمعی از اعضای محترم هیئت عملی دانشگاه در سطوح ستاد و دانشگاه و اعضای انجمن های علمی و تخصصی مرتبط برگزار گردید.

 

نشست سیاستگذاری ارائه نتایج پیمایش ملی شیوع ناباروری در سال 1398 روز دوشنبه 2 اسفند 1400 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت همزمان بصورت آنلاین با حضور آقایان دکتر علی اکبری ساری رئیس موسسه ملی تحقیقات سلامت، دکتر سید حامد برکاتی مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگان کمیسیون بهداشت و جمعیت مجلس، معاونین بهداشت دانشگاه، جمعی از اعضای محترم هیئت عملی دانشگاه در سطوح ستاد و دانشگاه و اعضای انجمن های علمی و تخصصی مرتبط برگزار گردید. ابتدا اقای دکتر برکاتی در خصوص هدف مطالعه و ضرورت اجرای آن توضیحاتی ارائه نمودند. در ادامه تیم مجری خانم دکتر طاهری پناه، خانم دکتر صفری و آقای دکتر حقدوست در خصوص روش اجرا و مهم ترین یافته های مطالعه توضیحاتی ارائه نمودند و در انتها آقای دکتر یونسیان، ناظر مطالعه روند نظارت بر اجرای پیمایش را تشریح نمودند. در پایان نیز در جلسه پرسش و پاسخ مجریان یه سوالات شرکت کنندگان در نشست پاسخ دادند.