۱۴۰۰/۰۶/۰۲

تجربیات و توصیه های بین المللی در مورد تزریق دوز سوم (بوستر) واکسن کووید-19 (با تأکید بر بررسی شواهد تجویز بوستر در کارکنان سلامتی) چیست؟

برای مشاهده گزاره برگ اینجا کلیک نمایید.