۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ریاست

دکتر علی اکبری ساری
رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

تلفن :‌ ۶۶۴۰۷۸۲۲-۰۲۱
نمابر : ۶۶۴۰۷۷۵۴-۰۲۱
آدرس: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی، پلاک ۷۰، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت