۱۳۹۸/۰۳/۰۵

بررسی فعالیت های انستیتوی سنجش و ارزشیابی سلامت (IHME)

درباره محتوی
انستیتوی سنجش و ارزشیابی سلامت (IHME) یک مؤسسه تحقیقاتی در زمینه سلامت جهانی است. این مؤسسه امروزه به یکی از منابع اطلاعاتی موثق برای ارائه آمارهای حوزه سلامت بدل شده است و حتی در بسیاری از زمینه‌ها با نهادهایی مثل سازمان جهانی بهداشت همکاری دارد. در محتوی پیش‌رو عمده فعالیتهای این مؤسسه برای مخاطبین معرفی شده است تا عملکرد و اطلاعات تولیدی آن ارائه شود.

در قسمت نخست این مؤسسه معرفی خواهد شد و تاریخچه و نحوه شکل‌گیری آن شرح داده شده است. در قسمت بعد فعالیت‌های عمده آن تحت عنوان پروژه‌هایی که به پایان رسانده است و سپس پروژه‌هایی که در دست اقدام دارد، بیان خواهند شد. در این قسمت سعی شده است علاوه بر اهداف هر یک از پروژه‌ها قالب خروجی آنها و کلید واژه‌های راهنما برای جستجوی بیشتر در اختیار مخاطب قرار گیرد.
یکی از نقاط قوت IHME شیوه ارائه نتایج بصورت مصورسازی داده‌ها میباشد. برای این منظور این مؤسسه چند سامانه راه اندازی نموده است. از طرف دیگر مطالعه بار جهانی بیماری‌ها و نتایج آن برای جمهوری اسلامی ایران میتواند راهنمای خوبی برای محققین و سیاستگذاران داخلی باشد. از این‌رو نحوه دستیابی به داده‌های این مطالعه ارزشمند و شیوه استفاده از سامانه مصورسازی این مؤسسه در ادامه بصورت کامل شرح داده شده است.
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که IHME برای مطالعات خود نظام کددهی منحصر به فردی را تعریف نموده است. از آنجایی که بهره‌برداری کامل از نتایج مطالعات مطرح شده بدون شناخت این نظام میسر نیست، در پیوست این گزارش راهنمای استفاده از آن گنجانده شده است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.