۱۳۹۹/۰۳/۰۳

چطور می توانیم از انتقال ویروس کرونای جدید در هنگام استفاده از آسانسور جلوگیری کنیم؟

 چطور می توانیم از انتقال ویروس کرونای جدید در هنگام استفاده از آسانسور جلوگیری کنیم؟ 

برای مشاهده تصویر کلیک کنیدمقدمه

ویروس کرونای جدید به صورت شخص به شخص منتقل می شود. انتقال بیماری کووید 19 عمدتا از طریق قطرات کوچک تنفسی که به هنگام سرفه، عطسه و صحبت کردن از بینی یا دهان فرد مبتلا خارج می شود، و یا از طریق لمس اشیا یا سطوح آلوده به قطرات تنفسی فرد مبتلا اتفاق می افتد. حال سوال این است که چه اقداماتی احتمال انتقال ویروس کرونا را هنگام استفاده از آسانسور کاهش می دهد.

شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال 

مطالعات نشان داده است که ویروس کرونای جدید می تواند تا 72 ساعت بر روی پلاستیک و فولاد ضدزنگ، تا چهار ساعت بر روی مس و تا حدود 24 ساعت روی مقوا به صورت فعال باقی بماند. آسانسور به دلیل فضای محدود خود یکی از مکان های پرخطر محسوب می شود. برای جلوگیری از شیوع بیماری، توصیه می شود اقدامات زیر انجام شود:
1.    کلیه سطوح آسانسور هر روز چندین بار با الکل 75 درصد یا ضدعفونی کننده های حاوی کلر ضدعفونی شود. علاوه بر این، به تمیز و ضدعفونی کردن نواحی مشترک مانند دستگیره های در و دکمه های آسانسور توجه بیشتری شود.
2.    قبل از ورود به آسانسور ماسک بپوشید. در هنگام عطسه در صورتی که ماسک به همراه ندارید، دهان و بینی خود را با آستین بپوشانید. بعد از استفاده از آسانسور، دست و صورت خود را با آب و صابون بشویید.
3.    حتی الامکان برای لمس نواحی مشترک نظیر دستگیره های در و دکمه های آسانسور از دستمال کاغذی استفاده کنید.
4.    از لمس چشم و دهان خودداری کنید.
5.    از تکیه دادن به دیواره ی آسانسور، خودداری کنید.
6.    در آسانسور طوری بایستید که درب مقابل شما باشد.

نتیجه‌گیری

رعایت نکات بهداشتی، از قبیل استفاده از ماسک، ضدعفونی کردن آسانسور، تکیه ندادن به دیواره ها و نحوه ایستادن در مقابل در، عدم تماس دست با چشم ودهان و بینی، استفاده از وسایلی مثل دستمال کاغذی برای لمس دستگیره های در و دکمه های آسانسور احتمال انتقال ویروس کرونای جدید را در این محیط بسته کم می کند.

منابع

 

 

  1. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
  2. https://www.hitachi.com/businesses/elevator/covid-19/
  3. https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-residential-buildings-faq.pdf
  4. https://www.paloaltoonline.com/square/2020/04/01/covid-19-and-elevators