۱۳۹۷/۱۱/۰۱

اعضای کمیته اخلاق

نام و نام خانوادگی/سمت

تصویر

دکتر علی اکبری ساری 
رئیس

http://ethics.research.ac.ir/upload/yazyzuahg078d0.jpg

دکتر ژاله عبدی
دبیر

http://ethics.research.ac.ir/upload/tcjtvc7fvz1ouy.jpg

شاهین ساحلی
حقوقدان

دکتر غلامرضا نورمحمدی
روحانی

http://ethics.research.ac.ir/upload/19s5up4wr63qxi.jpg

دکتر الهام احمدنژاد
متخصص آمار/اپیدمیولوژی

http://ethics.research.ac.ir/upload/i90s9z9unl2zjh.jpg

دکتر کبری جودکی
متخصص اخلاق پزشکی

http://ethics.research.ac.ir/upload/lugg655f6wibe0.jpg

مرجان جمالی
نماینده جامعه

دکتر اکبر فتوحی 
پژوهشگر

http://ethics.research.ac.ir/upload/v16v498sqh6v1i.jpg

دکتر علی رمضانخانی
پژوهشگر

http://ethics.research.ac.ir/upload/pb94u5dqyl509s.png

دکتر محمد‌رضا ملکی
پژوهشگر

http://ethics.research.ac.ir/upload/w3qz5y85xady8a.jpg

کیومرث خمیس‌آبادی
کارشناس کمیته

http://ethics.research.ac.ir/upload/ic4y80bsupe829.jpg