۱۳۹۸/۰۵/۰۶

معرفی حساب‌های ملی منابع انسانی سلامت

نظام جامع ثبت اطلاعات مرتبط با منابع انسانی سلامت

درباره محتوی

این راهنما پس از بیان اهمیت منابع انسانی سلامت و مشکلات رایج کشورها در این خصوص، به معرفی حساب های ملی منابع انسانی سلامت و مزایا و معایب آن برای کشورها می پردازد. سپس با معرفی مبنای سیاستی و چارچوب تحلیل مورد استفاده، مدل و اجزا و شاخص های حساب های ملی منابع انسانی سلامت را شرح داده و در خاتمه روش اجرایی پیشنهاد شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای اجرای این حساب ها در کشورها و پایگاه های اطلاعاتی برای نمایش داده های آن را توصیف می کند. این راهنما ترجمه و گردآوری نسخه اصلی دستورالعمل ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت با نام National Health Workforce Accounts: A Handbook ارائه شده در سال 2019 میلادی می باشد. برای استفاده از متن اصلی کتاب لطفا به این آدرس مراجعه نمایید:
https://www.who.int/hrh/statistics/nhwa/en 
حساب های ملی منابع انسانی سلامت اطلاعات و شواهد قابل اعتمادی را در مورد منابع انسانی سلامت در اختیار قرار می دهد و قابلیت مقایسه وضعیت منابع انسانی سلامت را در سطوح استانی، ملی و بین المللی فراهم می آورد. این کتابچه می تواند راهنمای خوبی برای شناخت و اجزای این حساب ها باشد. در تدوين اين‌گزارش، مؤسسه ملي تحقيقات سلامت از مشاركت مركز تحقيقات مطالعات منابع انساني سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهره گرفته است.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.