۱۳۹۹/۰۷/۰۲

وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی: تحلیل به تفکیک سن اعضای خانوار

نتایج پیماش هزینه-درآمد خانوار در سال 1396

محتوی پیش رو گزارشی جامع از وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی: تحلیل به تفکیک سن اعضای خانوار در سال 1396 است؛ که براساس داده های پیمایش هزینه–درآمد خانوار جمع آوری و توسط مرکز آمار ایران تهیه شده است.
این گزارش در دو فصل ارائه می شود. در فصل اول به تعریف مفاهیم و روش های محاسبۀ هزینه ها و شاخص های سلامت پرداخته شده است. در فصل دوم، هزینه های سلامت بااحتساب سال 1395 به عنوان سال پایه به هزینه های ثابت تبدیل و نتایج براساس قیمت های ثابت ارائه شده اند. در این گزارش، همۀ هزینه ها و شاخص های سلامت در سطح کل جمعیت، به تفکیک محل سکونت خانوار و به تفکیک پنجک های هزینه ای براساس چهار گروه سنی (در خانوارهای دارای کودک زیر 5 سال، خانوارهای دارای فرد زیر 18 سال، خانوارهای دارای فرد بالای 18 سال و خانوارهایی که دارای فرد بین 5 تا 18 سال هستند) ارائه شده اند.

برای دریافت گزارش اینجا کلیک نمایید.