۱۴۰۱/۰۵/۱۲

دوازدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت

«مراقبت اولیه سلامت، اکنون بیش از هر زمان دیگر»، بازخوانی گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت

 

گروه حکمرانی و سلامت موسسه ملی تحقیقات سلامت دوازدهمین نشست مجازی برنامه آموزش مدیریت سلامت را برگزار می‌کند: 

 

عنوان نشست:

«مراقبت اولیه سلامت، اکنون بیش از هر زمان دیگر»، بازخوانی گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت 

 

هدف:

گفتگو درباره ضرورت توجه به شواهد و توصیه های بین المللی در توسعه سلامت

 

زمان: سه شنبه 18 مرداد ماه 1401 ساعت 18الی 20

 

👈 پیوند شرکت در جلسه: https://www.skyroom.online/ch/nihr/nihr01 (برای ورد به سامانه گزینه مهمان انتخاب شود)

👈 اطلاع از موضوعات و مستندات نشست ها از طریق پورتال https://nih.tums.ac.ir/ghd/fa/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d8%b3/ امکان پذیر است.